67-р сургуул сургалт авлаа.


Сонгинохайрхан дүүргийн 67 -р бүрэн дунд сургуулийн багш нар Цахим хичээл болон өөрийгөө сорих хариу үйлдэлтэй бүрэн динамик тест хийх сургалт авч хийж сурав.
дэлгэрэнгүй »


Хамтран ажиллах гэрээ хийв.


Өнгөрсөн долоо хоногт Цахим сургалтын үндэсний төв ХААИС-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулав. 


дэлгэрэнгүй »


ХААИС-ийн ЭЗБС сургалт авлаа.


ХААИС-ийн Эдийн засаг, бизнесийн сургууль Цахим сургалтын үндэсний төвөөс зохион байгуулж байгаа Их сургуулийн багш нарт зориулсан “Сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй” сургалтыг багш нартаа явуулав. Эдийн засаг, бизнесийн сургуулийн 51 багш хамрагдав.
дэлгэрэнгүй »


1 2 3 4 5  ...