МХТ багшийн хөгжилд


Өөрөөр хэлбэл хүн төвтэй нийгмийн хөдөлгөгч хүч нь боловсрол гэж үзэж боловсролын зорилго нь эрдэм боловсролтой, бүтээлч, төлөвшсөн хүнийг бэлтгэхэд иж бүрэн чиглэх болж, тогтолцоо, зарчим, арга технологийн хөгжилд өөрчлөлт шинэчлэл хийгдэж байгаа билээ. дэлгэрэнгүй »


Аргазүйг чухалчлав.


ХААИС, Цахим Сургалтын Үндэсний Төвтэй хийсэн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу ХААИС-ийн бүрэлдэхүүний 6 сургуулийн 70 багш сургалтын цахим агуулга бэлтгэх сургалтад хамрагдав.
дэлгэрэнгүй »


Цахим хичээл хийх тэмплэйтүүдийг бэлтгэж эхэллээ


Цахим хичээл хийх тэмплэйтийг бэлтгэх ажлыг манай Цахим сургалтын үндэсний төвөөс зохион байгуулж эхлүүллээ. Эхний үр дүн гарч багш нар тэмплэйт ашиглаж цахим хичээл бэлтгэх боломжтой болж байна. Манай сургалтаар багш цахим хичээлийн тэмплэйт бэлдэх, түүнийг ашиглан цахим хичээл хийх аргазүйд суралцаж байна. 
дэлгэрэнгүй »


1 2 3 4 5